Làm thế nào để xóa nhật ký trò chuyện trong Messenger 11 và 11.5

Bài viết này nói về cách xóa phần lưu trữ tin nhắn trực tuyến trong Yahoo Messenger 11 và 11.5.


Cách xóa nhật ký trò chuyện trong Messenger 11:

 1. Trong danh sách liên hệ Messenger, nhấp Messenger | Tùy chỉnh. Tùy chỉnh Yahoo Messenger sẽ mở trong cửa sổ mới.
 2. Nhấp Nhật ký trò chuyện từ danh sách.
 3. Nhấp vào nút Xem nhật ký trò chuyện. Nhật ký trò chuyện của bạn sẽ mở trong cửa sổ mới.
 4. Từ cửa sổ "Nhật ký trò chuyện", chọn kiểu nhật ký trò chuyện mà bạn muốn xóa từ danh sách thả xuống Xem tất cả  .
 5. Chọn các ô bên cạnh Tin nhắn hoặc Cuộc gọi bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn mỗi lần.
 6. Ở đầu cửa sổ "Nhật ký trò chuyện", nhấp vào Thao tác | Xóa.
 7. Mỗi lần, trước khi xóa hẳn một cuộc trò chuyện, Yahoo Messenger sẽ yêu cầu xác nhận. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa hẳn phần lưu trữ, nhấp Xóa.

Để xóa một cuộc trò chuyện cụ thể trong Messenger 11.5:

 1. Trong danh sách liên hệ Messenger, nhấp Danh bạ | Nhật ký trò chuyện.
  - "Nhật ký trò chuyện" của bạn sẽ mở trong một cửa sổ mới.
 2. Từ cửa sổ "Nhật ký trò chuyện", chọn kiểu nhật ký trò chuyện mà bạn muốn xóa từ menu thả xuống Xem tất cả .
 3. Cuộn con trỏ chuột lên cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa.
  - Ở góc trên bên phải của cuộc trò chuyện, sẽ xuất hiện ba nút.
 4. Nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 5. Yahoo Messenger sẽ yêu cầu xác nhận: Nếu bạn chắc chắn muốn xóa hẳn cuộc trò chuyện, nhấp Xóa.

Cách xóa toàn bộ nhật ký trò chuyện của một liên lạc trong Messenger 11.5:

 1. Trong danh sách liên lạc Messenger, nhấp Danh bạ | Nhật ký trò chuyện.
  - "Nhật ký trò chuyện" của bạn sẽ mở trong một cửa sổ mới.
 2. Từ cửa sổ "Nhật ký trò chuyện", chọn kiểu nhật ký trò chuyện mà bạn muốn xóa từ menu thả xuống Xem tất cả .
 3. Nhấp nút Xóa toàn bộ nhật ký (biểu tượng thùng rác).
 4. Yahoo Messenger sẽ yêu cầu xác nhận: Nếu bạn chắc chắn muốn xóa hẳn phần lưu trữ, nhấp Xóa.

Lưu ý: Có thể khôi phục tin nhắn đã xóa trong một khoảng thời gian xác định. Bạn có thể làm điều này bằng cách điền vào Mẫu trợ giúp khôi phục Yahoo Mail/Messenger.

Sử dụng Yahoo Mail làm tùy chọn thay thế:

Nếu vì lý do nào đó, bạn không thể xóa phần lưu trữ qua Messenger, bạn có thể xóa chúng bằng cách truy cập Yahoo Mail.

 1. Đăng nhập vào Yahoo Mail.
 2. Vào ô Trò chuyện trên trang Yahoo Mail.
 3. Chọn các hộp kiểm của các phiên trò chuyện mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp Xóa.
 5. Nhấp OK.


 • Was this article helpful?

 • Yes
 • No

Still need help?