Παγίδευση σε "βρόχο σύνδεσης" όπου το πλαίσιο σύνδεσης επανεμφανίζεται συνεχώς

Μάθετε τι να κάνετε όταν το πλαίσιο σύνδεσης στο Yahoo εμφανίζεται ξανά και ξανά όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.


Αν η οθόνη σύνδεσης συνεχίσει να επανεμφανίζεται χωρίς να μπορείτε να συνεχίσετε, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο ότι το cookie δεν αποθηκεύεται σωστά στον browser σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνεχείς προτροπές να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στη σελίδα σύνδεσης.

Ως μέτρο αντιμετώπισης προβλημάτων, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ατέρμονα βρόχο με τη σελίδα σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος ως άλλος χρήστης. Έτσι θα αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας. Αφού αποσυνδεθείτε, αρκεί να καταχωρήσετε ξανά την ταυτότητα και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως αυτό το θέμα λυθεί αν κάνετε εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης και των cookies του browser σας.

Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε όλες τις παρακάτω διευθύνσεις URL, γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά:

Αν αυτό το θέμα δεν λυθεί αφού δοκιμάσετε τις παραπάνω διευθύνσεις URL, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση του κουμπιού Επικοινωνία με το Yahoo σε αυτή τη σελίδα. Συμπεριλάβετε τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών σύνδεσης στο αίτημά σας για βοήθεια. Παρέχετε επίσης τα βήματα που ακολουθήσατε στις προσπάθειές σας να συνδεθείτε, τι βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας όταν το κάνετε και το ακριβές κείμενο τυχόν μηνυμάτων σφάλματος που λαμβάνετε για κάθε διεύθυνση URL. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες δώσετε, τόσο ταχύτερα θα μπορούμε να βρούμε μια λύση για το θέμα σας.

Αν αυτό είναι δυνατό, θα σας ζητήσουμε να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε καθεμία από αυτές τις συνδέσεις από διαφορετικό browser ή υπολογιστή, για να βοηθήσετε να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης θέματος με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Αν έχετε κάποια άλλη Ταυτότητα χρήστη Yahoo, ενημερώστε μας αν διαπιστώνετε το ίδιο θέμα και με αυτή την ταυτότητα.

  • Was this article helpful?

  • Yes
  • No

Still need help?