Tài khoản bị khoá

Tài khoản của bạn bị khóa?Điều đó đã xảy ra! Có ba cách để bạn có thể mở khóa tài khoản.


  Mẹo: Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể dùngTrình trợ giúp Mật khẩu để đăng nhập lại.

1. Yêu cầu bảo mật "Xác nhận danh tính của bạn"

Cách nhanh nhất để giải quyết sự cố này là xác nhận câu trả lời cho câu hỏi bảo mật hay điền mã được gửi đến số di động hoặc địa chỉ email thay thế của bạn trên hệ thống. Hãy xem bài viết Cửa sổ thông báo "Xác nhận danh tính của bạn" để biết chi tiết cách xóa yêu cầu này.

Xác nhận hộp xác minh danh tính của bạn

2. Thông báo lỗi "Tên truy nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ"

Nguyên nhân của lỗi này có thể chỉ là việc nhập nhầm mật khẩu hoặc sự cố lưu trữ trình duyệt. Để nhận trợ giúp sửa nhanh sự cố này, hãy xem những gì cần làm nếu bạn không thể đăng nhập.

ID hoặc mật khẩu không hợp lệ Mô-đun

3. Tài khoản tạm thời bị khoá

Việc sửa lỗi là cách dễ dàng nhất để liên hệ Ban Chăm sóc Khách hàng nhằm nhận hỗ trợ ngay lập tức. Hoặc bạn phải đợi 12 giờ và nhập đúng tên truy nhập và mật khẩu của mình.

Tài khoản Tạm thời Bị khóa


Nếu bạn nghĩ ai đó đang cố gắng truy cập tài khoản của mình, hãy xem ngay bài viết trợ giúp về tài khoản bị xâm phạm.

  • Was this article helpful?

  • Yes
  • No

Still need help?